آغاز رسیدگی به برنامه هفتم توسعه در دولت


تهران- ایرنا- بررسی سند برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه از امروز در دولت کلید خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055081/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار