اشغالگران آمریکایی بار دیگر نفت سوریه را سرقت کردند


دمشق – ایرنا – اشغالگران آمریکایی منابع سوریه را تاراج می کنند و بار دیگر با سرقت مقادیری از نفت این کشور در شرق رود فرات آنرا به سرزمین های تحت اشغال خود در مرز سوریه وعراق انتقال دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130788/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار