اوکراین طرح صلح کیسینجر را رد کرد


تهران – ایرنا – دولت اوکراین اظهارات هنری کیسینجر وزیر امورخارجه پیشین آمریکا مبنی بر اینکه زمان حل مناقشه اوکراین از طریق گفت‌ وگو فرا رسیده است را «مماشات با متجاوز» خواند و آن را رد کرد و گفت، هیچ توافقی شامل واگذاری قلمرو کشور نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974105/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار