مطالعات و برنامه فیزیکی، ضوابط و استاندارد، رساله طرح نهایی | memarinavaz

سطوح زیربنای نگهبانی، گلخانه، دوش و رختکن و سرویس های بهداشتی و استخر و فضای سرپوشیده تفریحی کودکان مسئول محدوده فوق نمی شود. ۵- احداث محل پارک اتومبیل به تعداد معادل حداقل ۷۵% نسبت به تعداد واحدهای مسکونی الزامی است. ۸- مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای ساختمانهای مسکونی در همکف به اضافه سطح اشغال مسیرهای اتومبیل رو و پارکینگ ها در شرایطی که پارکینگ ها در محوطه روباز پیش بینی می شود نباید از ۶۰ درصد سطح کل زمین بیشتر باشد. شاید تصمیم بگیرد اتاق خواب های مختلف ویلا را مناسب افراد استفاده کننده دیزاین کنید. مثلا یک یا چند اتاق خواب کودک یا فرزندان، یک یا چند اتاق خواب میهمان، یک اتاق خواب والدین و یک یا چند اتاق کار، بازی، مطالعه، کتابخانه یا … داشته باشید.

ارتفاع خرپشته در نما

حداقل عرض پیشنهادی برای گذرگاه اصلی عبارت از 98/1 متر و برای گذرگاه فرعی 99/0 متر است . در شرایط تراکم بیشتر جمعیت، افراد همیشه قادر نیستند با سرعت طبیعی خود راه بروند و حتی نمی توانند از افرادی که آهسته تر راه می روند سبقت بگیرند. پیشینه تراکم جمعیت قابل قبول برای طراحی محوطه های سیرکولاسیون مردم p/m 4/1 است. قرارگیری هر فروشگاهی بطور مستقیم ، تحت تأثیر استعدادهای نهایی همان تجارت می باشد ، هر چه ترافیک پیاده گذرا از مقابل یک مغازه بیشتر باشد کارآیی آن تجارت نیز بیشتر می شود . پیاده روها از پارکینگ اتومبیل تا محل خرید باید طوری طرح شوند که از گذشتن خریدار بطور سرسری از مقابل مغازه های اصلی جلوگیری کند .

دانلود پاورپوینت ضوابط ساختمان اداری نظام مهندسی

مطالعات و برنامه فیزیکی، ضوابط و استاندارد، رساله طرح نهایی | memarinavaz

این نوع فونداسیون از چندین پی منفرد در زیر محل قرارگیری ستون‌ها تشکیل می‌شود. جدا بودن پی‌ها می‌تواند باعث حرکت نسبی آن‌ها در شرایط بارگذاری دینامیک (باد و زلزله) یا هنگام اعمال بارهای شدید شود. اجرای کلاف‌های رابط یا اصطلاحا شناژ بین پی‌های منفرد، این مشکل را برطرف می‌کند. در تصویر زیر می‌توانید نمای سه بعدی از ترکیب پی منفرد و شناژ برنامه فیزیکی ساختمان اداری جدول ریزفضاهای ضوابط ساختمان را مشاهده کنید.

گونه های آبدار، برای استفاده در بام سبز، بهدلیـل تحمـل بـسیار نـسبت بـه خـشكسـالی، و ذخیرهی آب موجود در بافتها مطلوب هستند. سدومها همه جا در بـامهـای سبز گسترده، به دلیل سازگاری مطلوب با محیط بام، میتوانند رشد كنند. بامهای با پوشش سدوم، تحت تـنش كـم آبـی، از سـبز پـرطراوت به ارغوانی كـدر تبدیل میشوند. سدومهای بام سبز، گیاهان با شاخ و بـرگ همیـشه سـبز هـستند كـه گـلدهـی آنهـا دراردیبهشت و خرداد ماه است.

  • مقیاس که با مقایسه میان انداز ه ها، حجم، سطح و ابعاد مرتبط با اندازه‌های پذیرفته و شناخته شده معمولی ارتباط تنگاتنگی دارد.
  • ماهیت وجودی اکثر فضاهای تجاری در سطح کشور نشان از تنظیم و برقراری روابط بین عرضه و تقاضا را دارد.
  • معمولاً باتوجه به زمین، مساحت ساخت، تعداد طبقات، نیاز کارفرما و … معمار به « طراحی فضاهای ویلا »، « تعریف مساحت مورد نیاز هر یک » و « نوع ارتباط آن ها با یکدیگر » می پردازد.
برای تهیه این جدول می‌توان از اطلاعات دریافتی از مهندس محاسب و پلان به دست آمده از مرحله قبل استفاده کرد. در این مرحله، باید ستون‌های مجاور را با استفاده خطوط محوری به یکدیگر متصل کنید. در پلان‌های بزرگ با تعداد ستون‌های زیاد، تعداد خطوط آکس‌بندی نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، معمولا علاوه بر خطوط محوری مورد نیاز برای اتصال ستون‌های مجاور، چندین خط اضافی نیز باقی خواهد ماند. بنابراین، حذف خطوط آکس‌بندی در مرحله قبل، از شلوغ شدن و خطاهای احتمالی در رسم نقشه فونداسیون ساختمان جلوگیری می‌کند. حداقل فاصله ی مناسب جهت حرکت صندلی چرخ دار و نزدیک شدن آن به در یا زاوه ای اندک و نیز گرفتن دستگیره در یا کشیدن و بستن آن به دو با زاویه ی اندک و نیز گرفتن دستگیره ی در یا کشیدن و بستن آن برابر با 5/30 سانتی متر در دو طرف آن است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار